11/07/2020

Viu el parc a l'escola

El programa Viu el parc a l'escola és la línia educativa del programa Viu el parc. Està adreçat als alumnes de 5è curs de primària de les escoles de l'àmbit de cada parc en què es realitza i el seu principal objectiu és la realització d’un seguit d’activitats ludicoformatives que permetin descobrir, als infants, el ric patrimoni natural i cultural dels espais naturals protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la província de Barcelona.

El programa escolar consta de 3 fases:

> Un treball previ a l’aula conduit per un educador ambiental.

> La celebració d’una jornada festiva als espais naturals protegits.

> Un treball posterior que pretén ser el recull dels coneixements adquirits durant les 2 fases anteriors.