27/11/2021

Sessió de contes

Vallgorguina

17.00 h

Prínceps, princeses i bruixes, a què juguem? Sessió de contes a càrrec de Susagna Navó.

A la Plaça de la Vila.

 

Davant la situació generada per l’evolució de la COVID-19 i l’obligatorietat de donar compliment a allò que disposi l’administració competent  en matèria de sanitat, caldrà seguir les  recomanacions establertes i aquells que demani l’organització.  Entre aquestes, us recordem que cal fer higiene de mans, mantenir les distàncies de seguretat i dur mascareta en totes les actuacions. També, si escau, l’organització es reserva el dret de modificar les dates i condicions preestablertes en aquesta programació.