24/07/2021

Concert

Granera

19.00 h

Concert de la coral a capella Dos X Quatre, amb un repertori molt variat de música antiga, clàssica, gòspel, swing i folklore popular català, dins el marc del programa cultural Viu el parc.

Al carrer de Vic.

 

Davant la situació generada per l’evolució de la COVID-19 i l’obligatorietat de donar compliment a allò que disposi l’administració competent  en matèria de sanitat, caldrà seguir les  recomanacions establertes i aquells que demani l’organització.  Entre aquestes, us recordem que cal fer higiene de mans, mantenir les distàncies de seguretat i dur mascareta en totes les actuacions. També, si escau, l’organització es reserva el dret de modificar les dates i condicions preestablertes en aquesta programació.