26/10/2018

Festa, quina Festa!

Avinyonet del Penedès

A les 16 h Animació musical Festa, quina Festa! de la Cia. Jomeloguisjomelo. com a l’escola d’Avinyonet del Penedès.