02/09/2017

Bisaurart

Montesquiu

Bisaurart

Mostra d’art col·lectiva d’artistes del Bisaura

17 h inauguració a la sala d’exposicions del Castell de Montesquiu