04/11/2012

XVIII Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix

La bellesa singular dels paratges dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix convida els amants de la fotografia a sortir amb els estris a punt per captar els matisos dels paisatges, les llums i els contrastos. El programa Viu el parc us convida a presentar les vostres fotografies al XVIII Concurs de Fotografia que organitza conjuntament amb el Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels i que es regula segons les bases següents:

1. Tema.
S'estableixen dues modalitats temàtiques:

* Qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del parc d'Olèrdola i del Parc del Foix.
* Qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc que se celebrarà el diumenge 4 de novembre al castell d'Olèrdola.

2. Concursants.

El concurs és obert a qualsevol persona afeccionada a la fotografia.

3.Obres.

S'hi podran presentar fins a un màxim de cinc fotografies.

4. Procediment.
Qualsevol procediment, tant en blanc i negre com en color. Les fotografies han de ser sobre paper fotogràfic.

5. Format.
El format de les fotografies és lliure, però han d'anar muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30x40 cm i amb un gruix no superior a 2mm.

6. Jurat.
Es designarà oportunament i serà format per tres persones de prestigi reconegut; hi actuarà com a secretari un membre del Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. Data límit d'admissió i lloc presentació.
Les Obres es presentaran o s'enviaran dins d'un sobre, abans de les 20 h del dia 16 de novembre del 2012 a l'ajuntament de Castelldefels, Regidoria de Cultura, plaça de l'Església, s/n. 08860 Castelldefels. En el sobre, hi haurà de dir: XVIII Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix,2012 i al dors de cada fotografia presentada es farà constar el títol de la fotografia, el nom, els cognoms, l'adreça i els telèfons de l'autor i de l'entitat fotogràfica a la qual pertany, si és que en forma part d'alguna, i el correu electrònic.

8. Veredicte i lliurament de premis.
Es farà públic el divendres 30 de novembre del 2012, a les 20.30 hores, a l'Espai Ramon Fernández Jurado de la Biblioteca Central de Castelldefels, coincidint amb la inauguració de l'exposició.

9. Premis.
Per a la primera modalitat (qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc d'Olèrdola i del Parc del Foix), s'estableixen els premis següents: un primer premi de 250 euros, un segon premi de 100 euros i un tercer premi de 75 euros.

Per a la segona modalitat (qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc), s'estableix un primer premi de 150 euros i un segon premi de 75 euros. Per tant, l'import total dels premis serà de 650 euros.

10. Drets d'edició de les fotografies.
La Diputació de Barcelona tindrà dret a publicar i reproduir les fotografies guanyadores. L'organització es reserva el dret de publicar un catàleg i exposar una selecció de les fotografies presentades en els llocs que consideri d'interès, però, en acabat, les fotografies no premiades es retornaran als autors, no abans del final de novembre del 2013. Qualsevol aspecte imprevist serà resolt per l'organització.